Vergaderdata Wijkraad 2016

Openbare bijeenkomsten van de Wijkraad Lent in de Ster 8 december Bestuursvergaderingen van de Wijkraad Lent 6 december In 2017 zal de openbare wijkraadvergadering van Wijkraad Lent plaatsvinden op de 2e donderdag van de maand De vergaderdata zijn: 12 januari  Nieuwjaarsreceptie Lees meer ›