Vergaderdata Wijkraad 2018

Vergaderdata 2018 De openbare vergaderingen van Wijkraad Lent vinden bij voorkeur op de 2e donderdag van de maand plaats in de Ster, zaal 1.46. In januari is er geen openbare wijkraadvergadering Regulier openbare vergaderingen zijn in 2018 op de volgende Lees meer ›